Dedičské konanie

Základ odmeny je napr. kúpna cena nehnuteľnosti v zámennej zmluve, výška úveru...