Registrácia podľa zák.č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách