Spísanie notárskej zápisnice

Spísanie notárskej zápisnice:
- osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a schôdzí právnických osôb.