Spísanie notárskej zápisnice

Spísanie notárskej zápisnice:
- závet, listiny o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov.