Spísanie notárskej zápisnice

Spísanie notárskej zápisnice:
- zmluva (kúpna, darovacia, zámenná),
- jednostranný právny úkon (napr. exekučný titul),
- osvedčenie iných skutkových dejov alebo osvedčenie o vyhlásení (napr. osvedčenie priebehu žrebovnia),
- základ odmeny je napr. kúpna cena, vyššia cena nehnuteľnosti v zámernej zmluve, výška úveru...